"Οι άνθρωποι ρωτούν: Γιατί να με νοιάζει για τον ωκεανό; Επειδή ο ωκεανός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος που υποστηρίζει τη ζωή στη γη, διαμορφώνει το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες. Φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής στη γη. Το 97% του νερού της γης είναι εκεί. Είναι η γαλάζια καρδιά του πλανήτη - πρέπει να φροντίσουμε την καρδιά μας."

Sylvia Earle (θαλάσσια βιολόγος, εξερευνήτρια, συγγραφέας και λέκτορας)

Scroll to top